Komunitní škola

Ve školním roce 2023/2024 fungujeme jako komunítní škola a to od pondělí do středy v čase 8:30-16:00 hod.

Každý den máme pro děti připravenou nabídku aktivit, ke kterým se mohou připojit. Děti mají možnost vytvářet si i své vlastní projekty v souladu s filozofií svobodných škol a sociokratickým přístupem.

Chceme trávit čas co nejvíce na čerstvém vzduchu a zastáváme koncept učíme se venku.

☆ Naši průvodci

☆ Naši průvodci

Naše hodnoty:

svobodné vzdělávání (práva a povinnosti vědomě a dobrovolně přijímané),

sociokratická školní samospráva (model rozhodování, způsob mezilidské spolupráce a komunikace, založený na hledání potřeb a snaze je naplnit co nejvíce),

respektovat a být respektován (vzájemný respekt přirozený nenařízený autoritativně),

zachování a podpora vnitřní motivace učit se (bez vnuceného nahrazení vnější motivací),

věková smíšenost (bez věkové segregace),

přirozené metody vzdělávání respektující individuální vývoj každého dítěte i oborovou preferenci.

Program dne

☆ PONDĚLÍ – ÚTERÝ

V pondelí a úterý je ranní předávání od 8:30 a odpolední vyzvedávání dětí do 16:00 v Chomoutově.

Na programu je hra Dračí doupě a další předem připravené, edukační  i spontánní aktivity s dětmi.

☆ STŘEDA

Ve středu je vyjímečně ranní předávání dětí v Olomouci, protože děti jsou od 9:00-10:00 hod na kroužku Lezení na umělé stěně.

Ranní předání dětí je v 8:30 u památníku osvobození Rudou armádou.

u  nebo v 9:00 (krátce před) v PAJKLANDu ul. Karolíny Světlé 14.

Odpolední vyzvedávání je klasicky do 16:00 v Chomoutově.

Chcete nás víc poznat?